Informatie

afdrukken

Ben jij op zoek naar een plek om te wonen?

Doelgroep
Jebber kan jou aan een woning helpen als je niet langer dan vijf jaar geleden jouw hoogst genoten opleiding hebt afgerond. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt of daarnaar op zoek bent. Ga je samenwonen? Dan moet tenminste een van de twee aan deze voorwaarde voldoen.

Met welk inkomen kun je bij Jebber op welke woning reageren?
Liberalisatie- en inkomensgrens

De liberalisatiegrens van de netto huurprijs is de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt. De liberalisatiegrens van € 710,68 is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen door de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen. De inkomensgrens is € 36.798 (gezamenlijk) bruto jaarinkomen).

Passend toewijzen
Per 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet "passend toewijzen". Verhuurders zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

Samenstelling huishouden en leeftijd
De woningen van Jebber zijn bestemd voor 1- tot 2-persoons huishoudens van (beiden) minimaal 18 jaar. Kandidaten tot en met 30 jaar krijgen voorrang.

Loting
De datum van aanmelding bij Jebber of opgebouwde wachttijd bij WoningNet (in geval van sociale huurwoning) doet er niet toe. Jebber verloot haar woningen. Zo heeft iedereen een gelijke kans. De loting wordt uitgevoerd door WoningNet/Rooftrack, na het sluiten van de advertentieperiode.

Bewijsstukken
Voor bezichtiging van de woning vragen we je om ons de bewijsstukken (diploma, identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst en inkomensgegevens) toe te sturen. De peildatum van je diploma en je leeftijd is gerelateerd aan de huuringangsdatum. De finale, doorslaggevende controle van je inkomen (in geval van sociale huur) gebeurt door WoningNet.


Medehuurder of inwoner
Ga je samenwonen? Maak dan vooraf een keuze of de huurovereenkomst opgesteld moet worden op 1 of beide namen. Een medehuurder heeft automatisch dezelfde rechten als de hoofdhuurder. In geval van sociale huur heb je een gezamenlijke inschrijving bij WoningNet nodig, bij toetsing geldt het gezamenlijke inkomen en de opgebouwde inschrijftijd bij WoningNet van beiden vervalt na acceptatie van een huuraanbieding. Wordt de huurovereenkomst alleen op jouw naam gesteld maar laat je iemand bij jou inwonen? Daar heb je onze toestemming voor nodig. Een inwoner heeft niet dezelfde rechten als een medehuurder. Een inwoner heeft, bij beëindiging van de huurovereenkomst, geen huurrechten en kan geen aanspraak maken op de woonruimte. Een individuele inschrijving bij WoningNet (in geval van sociale huur) is dan voldoende.

Acceptatie huuraanbieding
Accepteer je de huuraanbieding (als hoofd- of medehuurder)? Dan vervalt, na ondertekening van de huurovereenkomst en ontvangst van de huisvestingsvergunning, jouw opgebouwde inschrijftijd bij WoningNet.